Intendent Pro
blog

Oznaczanie alergenów na jadłospisie w placówce żywienia zbiorowego

Po raz kolejny zasięgnęliśmy opinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Teraz w sprawie sposobu oznaczania alergenów na jadłospisie zgodnego z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.
Owe rozporządzenie obowiązuje wszystkie zakłady żywienia zbiorowego, w tym żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, placówki opiekuńczo- wychowawcze.
Przeczytaj pismo…

W jaki sposób oznaczać alergeny na jadłospisie?
Zgodnie z art. 21 ust 1  rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 ↓

 

 

Tak samo informuje GIS…

Oznaczanie alergenów. Czyli jak dokładnie?

Pogrubienie, podkreślenie, wyróżniające się tło czcionki

⇒ Reasumując, rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w zakresie podawania informacji o alergenach obowiązuje wszystkie zakłady żywienia zbiorowego wprowadzające nieopakowaną żywność do obrotu.
⇒Rozporządzenie nie narzuca sposobu wyróżniania alergenów pod warunkiem, że będą one wyraźnie odróżniać się od reszty składników.
Zgodnie z zaleceniem GIS „Jak najbardziej prawidłowe będzie również połączenie powyższych sposobów (np. jednoczesne pogrubienie i podkreślenie)” w Aplikacji Intendent Pro zastosowaliśmy taki sposób wyróżniania alergenów na jadłospisie.
⇒ Alergeny na Wydruku Dla Rodziców w aplikacji Intendent Pro są pogrubione oraz podkreślone dla lepszej ochrony konsumentów dotkniętych alergiami pokarmowymi i reakcjami nietolerancji.
⇒ Ani w rozporządzeniu, ani w dokumencie GIS nie ma wzmianki na temat oznaczania alergenów poprzez cyferki od 1 do 14.

W/w rozporządzenie można przeczytać na :tutaj

Zespół Intendent Pro

 

Wypróbuj aplikację Intendent Pro za darmo na https://intendentpro.pl/wersja-testowa/

Szukasz konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie?

Chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami